Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderná a inkluzívna škola 21. storočia
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000041934
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18520 €
Koordinátor:Základná škola Pieninská
Banská Bystrica