Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradície v premene - znovuoživenie kultúrného dedičstva v globalizovanej Európe
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000041880
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30820 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Hrušov
Hrušov