Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inšpiratívne vyučovanie vo vidieckom prostredí
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000041825
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4710 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
Kozárovce