Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Help Stop Cyber Bullying – Stand Up and Speak Out
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000041815
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12175 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Bratislava