Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving Professional Development
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-ADU-000041695
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32990 €
Koordinátor:Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
Bratislava