Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEACHING GREEN - From Climate Change Education and Awareness to Citizen Science Action
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000032754
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:259826 €
Koordinátor:INAK
Kremnica