Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PrOgramme boosting the WEllbeing of school students through an integRative approach
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000032533
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:217768 €
Koordinátor:EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
Bratislava