Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:246286 €
Koordinátor:iCan s.r.o.
Bratislava