Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEam methodology for heALTHhy nutrition awareness - Food as cultural Heritage
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000023907
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:222530 €
Koordinátor:Indicia n.o.
Bratislava