Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIMAte coalition eXchange of best practices
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000023803
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:204440 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava