Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:169867 €
Koordinátor:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava