Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia obsahu a štruktúry študijných programov v oblasti manažmentu živočíšnych genetických a potravinových zdrojov s využitím digitalizácie
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000032068
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:250360 €
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra