Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fostering Internationalisation in Higher Education by BioFood Virtual Labs
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000032062
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:191790 €
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra