Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000023291
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:147336 €
Koordinátor:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra