Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Support of higher education system in a context of climate change mitigation through regional-level of carbon footprint caused by a product, building and organization
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000023274
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:165207 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice