Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMART Tourism Skills Initiative
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:240449 €
Koordinátor:E-CODE
Krupina