Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Power Saving Check goes Citizens - Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:340943 €
Koordinátor:Newport Group a.s.
Bratislava