Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boosting awareness to reduce food waste via developing educators’ competences
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-ADU-000025955
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:210006 €
Koordinátor:New Edu n.o.
Nitra