Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inclusion through Gamification
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-SCH-000032415
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Súkromná základná škola
Košice