Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My City In Photo
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-SCH-000031288
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
Krupina