Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitálne inovácie pre mladú generáciu
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-SCH-000029987
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30000 €
Koordinátor:Základná škola
Levice