Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa navzájom
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Banská Bystrica