Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supporting Positive Mental Health through Outdoor Games and Sport
Číslo projektu:2020-1-UK01-KA229-079259_5
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Základná škola s materskou školou
Habovka