Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznaj svojho suseda - čo nás spája, čo nás odlišuje.
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078309
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32540 €
Koordinátor:Základná škola
Spišský Štvrtok