Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable development: Common learning models for renewable energy sources (in Slovak: "Trvalo udržateľný rozvoj: Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie")
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078266
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:148259 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom