Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU IV.
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-078127
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:89921 €
Koordinátor:Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Banská Štiavnica