Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizácia odborných zručností a kompetencií budúcich jazdcov, chovateľov koní a pracovníkov služieb pre európsky trh práce prostredníctvom mobilít Erasmus+
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-078080
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59926 €
Koordinátor:Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Šaľa