Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosti pre chemický priemysel III
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-078069
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:102619 €
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava