Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-078026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:172335 €
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Humenné