Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie bez hraníc
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077919
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38837 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno
Komárno