Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita - vzdelávanie, skúsenosť a prax
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077915
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:92916 €
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Handlová