Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita v zahraničí - nástroj na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077784
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:100814 €
Koordinátor:Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov
Púchov