Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spracovanie a príprava rýb a morských plodov
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077724
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:105528 €
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Prievidza