Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-078202
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:78960 €
Koordinátor:Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Bratislava