Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-077765
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:99790 €
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava