Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacie mobility pre kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-078199
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26850 €
Koordinátor:Nadácia Cvernovka
Bratislava