Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie v menšinovom jazyku - slovenčina v Rumunsku
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-077972
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12660 €
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava