Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-077858
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5625 €
Koordinátor:Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Vranov nad Topľou