Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelaním ku kvalitnejšiemu životu ľudí so znevýhodnením
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-077816
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28370 €
Koordinátor:Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Bratislava