Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplikácia medzinárodných skúseností pri organizovaní kultúrnych podujatí
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA104-077729
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25840 €
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá
Leopoldov