Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA103-078081
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9968 €
Koordinátor:Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Bratislava