Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA103-078076
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:43256 €
Koordinátor:Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, s.r.o.
Košice