Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA103-077860
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:111855 €
Koordinátor:Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Bratislava