Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA103-077851
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:101775 €
Koordinátor:Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčín