Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA103-077781
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:111224 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Banská Štiavnica