Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EuTreHeP - Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-078049
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:149912 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Bratislava