Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie v rámci EÚ je vstupenkou do budúcnosti
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077984
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48210 €
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Trebišov