Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABSOLUT LOOK multikultúrne - rozšírenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kozmetik, kozmetička a vizážistka
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077977
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:57860 €
Koordinátor:Stredna odborna skola sluzieb
Prešov