Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplikovanie inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077772
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79464 €
Koordinátor:Stredná odborná skola technická
Zvolen