Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizácia a zvyšovanie kvality bilingválneho vzdelávania
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078140
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16450 €
Koordinátor:Evanjelické Gymnázium
Banská Bystrica